• Çalışma Saatlerimiz: P.tesi - Cuma: 08.30 - 18.00

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEM EĞİTİMİ


ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001; bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm proseslerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır.

ISO 9001’in Yararları:

-Her büyüklükte ve sektörde kuruluşa uygulanabilir.

-Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar.

-Ekonomiklik, etkinlik ve karlılığı artırır.

-İletişimi güçlendirir.

-Kurumsal imajı güçlendirir.

-Ürün/hizmet güvenilirliği sağlar.

-Müşteri odaklı çalışmayı özendirir.

-Proses yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini artırır.

-Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle, proseslerde sürekli iyileştirmeyi kurum kültürü haline getirir.

-Kalite problemlerinden kaynaklanan ekonomik ve diğer kayıpların önlenmesini sağlar.

-Maliyetleri düşürür.

-İhracatta ve iç pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar.

-İzlenebilirlik ve denetim kolaylığı sağlar.

-İyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.