• Çalışma Saatlerimiz: P.tesi - Cuma: 08.30 - 18.00

ISO 13485: 2016 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM


ISO 9001 Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi; belirli bir faaliyet ilgili olarak fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Tüm sektörlerde rahatlıkla kullanım alanı bulan, hayatın çoğu kademelerinde bir zorunluluk olarak görülen standartlaştırma, kolaylık sağlama ve güven verme gibi temel fonksiyonlara sahiptir. Bu bakımdan gerek üreticilere gerekse tüketicilere önemli avantajlar sağlamaktadır.

-​Standartlaştırma öncelikle üretimin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlar.

-Standartlaştırma, tüketiciye güven verir.

-Standartlaştırma sayesinde verimliliğin artacağı, kalitenin yükseleceği ifade edilir. Böylece kaliteli ve çok miktarda ürün üretebileceğinden standardizasyon, milli gelire olumlu katkıda bulunur.

ISO 9001 Amacı Nedir?

-​İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

-Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

-İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

-Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

-Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

-Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

-Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

-İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

-İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması

-Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

-Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

-Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması